GIA CÔNG THÉP
Cung cấp nguyên liệu và gia công thép, nhôm , đồng...

Cung cấp nguyên liệu và gi...

Cung cấp nguyên liệu và gia công thép, nhôm , đồng...

Cung cấp nguyên liệu và gi...

Cung cấp nguyên liệu và gia công thép, nhôm , đồng...

Cung cấp nguyên liệu và gi...

Cung cấp nguyên liệu và gia công thép, nhôm , đồng...

Cung cấp nguyên liệu và gi...

THÉP KHÔNG GỈ

THÉP MẠ - TRÁNG

HỢP KIM NHÔM

HỢP KIM ĐỒNG

NICKEL

thông tin liên hệ
Mr. Quỳnh
TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - 0367646666

Thép không gỉ

STS 301
STS 301
STS 301
STS 301
STS 301
STS 301
STS 304
STS 304
STS 304
STS 304
STS 304
STS 304
STS 430
STS 430
STS 430
STS 430
STS 430
STS 430

Thép cán nguội

SPCC
SPCC
SPCC
SPCC
SPCC
SPCC

Thép Mạ - Tráng

SECC - MẠ ĐIỆN
SECC - MẠ ĐIỆN
SECC - MẠ ĐIỆN
SECC - MẠ ĐIỆN
SECC - MẠ ĐIỆN
SECC - MẠ ĐIỆN
PCM
PCM

Hợp kim nhôm

Hợp kim nhôm A1050
Hợp kim nhôm A1050
Hợp kim nhôm A1050
Hợp kim nhôm A1050
Hợp kim nhôm A1050
Hợp kim nhôm A1050
Hợp kim nhôm A5052
Hợp kim nhôm A5052
Hợp kim nhôm A5052
Hợp kim nhôm A5052
Hợp kim nhôm A5052
Hợp kim nhôm A5052

Hợp kim đồng

Hợp kim đồng C2680
Hợp kim đồng C2680
Hợp kim đồng C2680
Hợp kim đồng C2680
Hợp kim đồng C2680
Hợp kim đồng C2680
Hợp kim đồng C5191
Hợp kim đồng C5191
Hợp kim đồng C5191
Hợp kim đồng C5191
Hợp kim đồng C5191
Hợp kim đồng C5191
Hợp kim đồng C5210
Hợp kim đồng C5210
Hợp kim đồng C5210
Hợp kim đồng C5210
Hợp kim đồng C5210
Hợp kim đồng C5210

NIKEN

Nickel C7701
Nickel C7701
Nickel C7701
Nickel C7701
Nickel C7521
Nickel C7521
Nickel C7521
Nickel C7521
Nickel C7521
Nickel C7521
Nickel C7701
Nickel C7701

Hồ sơ năng lực

Năng lực công ty
Năng lực công ty
Năng lực công ty
Năng lực công ty
Năng lực công ty
Năng lực công ty
Năng lực công ty
Năng lực công ty
Năng lực công ty
Năng lực công ty
Năng lực công ty
Năng lực công ty